Kontakt

Môžete nás kontaktovať  v pracovných dňoch v čase 7,00-15,00

Olpet interiér s.r.o., prevádzka

Vajnorská 108, areál Istrochem

831 04 Bratislava

Prevádzková doba výroba

Pondelok - piatok: 07:00 - 15:00

dohodnite si osobné stretnutie    

+421 910 933 493 Marián Petro

+421 903 222 472 Miroslav Mišovič


olpet.interier@gmail.com

korešpondenčná adresa:

Olpet interiér s.r.o.

930 39 Čenkovce 264


dohodnite si osobné stretnutie

Marián Petro

+421 910 933  493


Miroslav Mišovič

+421 903 222 472